5973 sayılı İhracat Destekleri kapsamında 23.02.2024 tarihli ve 8191 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile değişiklik söz konusu olmuştur!!

18.03.2024

Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması amacıyla yararlanılan İhracat Destekleri kapsamında değişiklik söz konusu olmuştur.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmektedir.

Değişiklik-1: Yurtdışı fuar desteği:

 • Bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanacaktır.
 • ‘’sezonluk fuar’’ ibaresi eklenmiştir. Sezonluk fuar: Aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkede ve aynı sektöre yönelik düzenlenen aynı isimli fuarların yalnızca iki versiyonudur. Yıllık azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında, yararlanıcılar tarafından sezonluk fuar katılımlarının tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneği yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabilir.

Değişiklik-2: Yurtiçi fuar desteği:

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yurtiçi fuarlar arasında aynı konuda fuarlar bulunmaması durumunda;

 1. Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
 2. Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde olması, olması,
 3. Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,
 4. Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde
 5. Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,
 6. Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması

Kriterler dikkate alınarak yukarıdaki kriterlerden en az 4’ünü sağlaması durumunda destek kapsamına alınır.

Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı desteklenmekte idi. Ancak Sezonluk fuarlar, bir takvim yılındaki azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında tek bir fuar olarak değerlendirilmektedir. Yıllık azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında, yararlanıcılar tarafından sezonluk fuar katılımlarının tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneği yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabilir.

Değişiklik-3: Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete ait Marka Alım Desteği isimli destek programının ismi ‘’Şirket ve Marka Alım Desteği’’ olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik-4: Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği isimli destek programı ‘’Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği’’ olarak değiştirilmiştir. 5 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Avrupa Birliği (AB) tarafından Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamında belirlenen 5 sektör (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen) ile tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile ihracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalığın sağlanması, mevcut durum analizinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması ve şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Ek olarak Marka ve TURQUALITY destek programı, yeşil mutabakata uyum projesi desteği ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin;

 • İstihdam
 • Eğitim
 • Organizasyon
 • Tanıtım
 • Danışmanlık

giderlerini tamamı yıllık en fazla 250.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Değişiklik-5: Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden yararlanılan şirketler aşağıdaki desteklerden faydalandırılamazlar;

 • Yurtdışı marka tescil desteği
 • Pazara giriş projesi desteği
 • Yurtdışı fuar desteği
 • Birim kira desteği
 • Tanıtım desteği
 • Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete tanıtım desteği
 • Marka ve TURQUALITY desteği
 • Ür-Ge projesi desteği

Değişiklik-6: Marka ve TURQUALITY desteğinden yararlandırılan şirketler aşağıdaki desteklerden faydalandırılamazlar;

 • Birim kira desteği
 • Tanıtım desteği
 • Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete tanıtım desteği
 • Çok kanallı zincir mağaza desteği
 • Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği
 • Ür-Ge projesi desteği

Değişiklik-7: Çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 • Çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınan şirketlerin franchise/birimlerine yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, kira, tanıtım, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 180.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 • 5 yıllık destek süresi sonunda, Bakanlıkça gerçekleştirilecek performans değerlendirmesi sonucunda şirketlerin destek süresi bir defaya mahsus 5 yıl daha uzatılabilir.
 • Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar desteklenmez.

Çok kanallı zincir mağaza desteğinden faydalandırılan şirketler aşağıdaki desteklerden faydalandırılamazlar;

 • Yurtdışı marka tescil desteği
 • Pazara giriş projesi desteği
 • Yurtdışı pazar araştırma desteği
 • Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği (Yurtdışı depo gideri)
 • Birim kira desteği
 • Tanıtım desteği
 • Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete tanıtım desteği
 • Marka ve TURQUALITY desteği
 • Ür-Ge projesi desteği