EUROGIA CALL26 AÇILMIŞTIR!

08.05.2024

Eurogia2030, karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için enerji alanında ön saflarda yer almaktadır. Eurogia , Düşük Karbon Teknolojileri Ar-Ge çözümleri aracılığıyla   sürdürülebilir bir çevreye, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Eurogia2030 programı Call26 kapsamında yer alan başlıca konular aşağıda yer almaktadır. Açık Deniz Rüzgar türbinleri, biyoenerji, güneş panelleri, yakıt hücreleri gücü-X, enerji depolama, Hidrojen Yakıt hücresi (üretim, depolama, istasyon), CO2 Yakalama, Ayırma ve Kullanım, Yeşil ve Sıfır Emisyonlu Binalar, Akıllı şehirler, ısıtma Binalarda BT çözümleri, akıllı izleme, 3D inşaat, konut tasarımında dijital ikizler Şehirlerde ... DEVAMI

TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2024-2) Açılmıştır!

06.05.2024

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması ... DEVAMI

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-2 Açılmıştır!

06.05.2024

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ... DEVAMI

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023-2 Çağrısı Sonuçları Açıklanmıştır!

18.04.2024

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi ile gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını hedefleyen 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023-2 Çağrısının sonuçları açıklanmıştır. 1501-2023-2 çağrısına başvuruda bulunmuş ve projeleri reddedilmiş firmaların reddedilen projelerini revize ederek yeniden başvuru yapabilmesi amacıyla, bu projeler için 1501 2024-1 çağrısı kapanış tarihi uzatılmıştır. 1501 Programı 2024-1 Çağrısı Kapanış Tarihi: 06/05/2024 (Saat 23:59) (Sadece 1501-2023-2 çağrısında reddedilen projelerin revize edilerek yeniden sunulması durumundaki projeler ... DEVAMI

1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-1 Çağrısı Açılmıştır!

17.04.2024

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenen 1832 kodlu Sanayide Yeşil Dönüşüm çağrısının ikincisi 15.04.2024 itibari ile açılmış olup, başvurular 17.05.2024 tarihinde kadar alınacaktır. Firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir. Bu çalışmalar TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecektir. KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve ... DEVAMI

Daha Fazla