AR-GE/TASARIM İNDİRİMİ VEYA İSTİSNADAN YARARLANANLAR DİKKAT!

12.06.2024

2023 Yılı, yıllık Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan Ar-Ge/Tasarım indirimine ilişkin istisnadan yararlananların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi harcamalarına yönelik olarak faydalanılan  Ar-Ge/Tasarım indiriminin geçerli olması için verilmesi gereken Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarının son tarihi  31.07.2024'tür.

Ar-Ge İndirimi, TÜBİTAK destekli projeler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Tasarım projelerine ilişkin harcama tutarlarının en az %100’ünün ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasını sağlayan önemli bir teşvik unsurudur.

  • Teşvikin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği gereğince “Ar-Ge İndirimi” hesaplama detaylarını içeren Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu hazırlatarak bağlı oldukları Vergi Dairesi’ne vermeleri zorunludur.
  • Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara Kurumlar Vergisi Tasdik Raporunda (YMM Tam Tasdik Raporu) yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
  • İndirim veya istisna tutarlarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemesi ve tasdik raporlarını kuruma vermemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve/veya indirimden yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılmaktadır.