BAŞVURUYA AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları

TÜBİTAK

 1. Çağrı Başvuru Tarihi

Çağrı Açılış Tarihi:19.01.2024

Çağrı Kapanış Tarihi:04.03.2024

2. Çağrı Başvuru Tarihi

Çağrı Açılış Tarihi: 01.05.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 30.06.2024

3. Çağrı Başvuru Tarihi

Çağrı Açılış Tarihi: 01.10.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 30.11.2024

 

1707 Sipariş Ar-Ge Programı kapsamında müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleyen bir destek programıdır.

2024 yılında çağrılı olarak yürütülecek bu destek programı kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş, bu önemli süreçte eşfinansman yoluyla KOBİ'lerin gereksinim odaklı Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

· Destek oranı: Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

· Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

· Proje Toplam Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEB Sürekli Açık 

31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL'dir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

    

TÜRKİYE DEPREM SONRASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN CANLANMASI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB

Uygulama Yılı: 2023-2025

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır.

Proje Hedefi: Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

Proje Hedef Kitlesi:

- 7 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç)) hasar gören işletmeler,

- 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye) hasar gören veya en az %30 gelir kaybına uğrayan işletmeler.

Destek Süresi: 6 ay

Destek Türü: Geri Ödemeli (Borç Taahhütnamesi ile)

Geri Ödemesiz Dönem: 6 ay (Destek Süresi) + 18 ay (İzleme Süresi)

Geri Ödeme Dönemi: 12 ay (3 Taksit)

Destek Programı Süresi (İzleme ve Geri ödeme Süreleri Dahil): 36 ay

Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrılmıştır.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye hariç)

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Çağrıları

KOSGEB

2023-01 ve 2023-02 Çağrılarına ait Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımları

Çağrı Konusu: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Proje konusu ‘’Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi’’ olmalıdır. Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

Destek Üst Limiti ve Oranı: 14.000.000 TL (Geri Ödemeli) ve %60

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Çağrı Konusu: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Destek Üst Limiti ve Oranı: 4.000.000 TL (Geri Ödemeli) ve %70

2023-01 ve 2023-02 Çağrılarına ait Proje Süresi: Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

TÜBİTAK

Taslak Çağrı Takvimi

 
2024 1. Çağrısı
Çağrı Açılış Tarihi: 1.04.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 30.04.2024

2024-2 Çağrısı
Çağrı Açılış Tarihi: 1.08.2024

Çağrı Kapanış Tarihi: 1.12.2024
Çağrı Kapanış Tarihi


2024-3 Çağrısı
Çağrı Açılış Tarihi: 31.08.2024
Çağrı Kapanış Tarihi: 31.12.2024

Yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir. Söz konusu çalışmalar daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecektir. KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamındadır.

1832-Destek süresi: En fazla 24 ay,

1832-Proje bütçesi üst limiti: Mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, Orta ölçekli firmalar için 12.000 000 TL, Büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Eklemeli İmalat Yöntemi ile RF Bileşen Geliştirilmesi (EKİM) SAGA Çağrısı

SSB

Başvuru Son Tarihi: 10.05.2024

Hedeflenen Alanlar

1. 3B yazıcı kullanılarak:

• İç ve dış piyasada hazır ürün olarak bulunmayan ve parametreleri tasarımcı tarafından belirlenmiş RF bileşenlerin üretilebilmesi,
• Yurt dışından satın alınacak ürünlerden tedarik kısıtları olan ve/veya tedarik süreleri uzun olan ürünlerin yurt içinde üretilebilmesi,
• Ülkemizde mevcut üretim teknolojileri (talaşlı ve talaşsız üretim yöntemleri) kullanılarak üretilemeyen RF bileşenlerin üretilebilmesi,
• Kompleks, tümleşik yapıda olan (Birleşik anten ve dalga kılavuzu yapıları, birleştirilmiş çoklu dalga kılavuz yapıları vb. gibi) RF bileşenlerin üretilmesi,
RF bileşen tasarım kabiliyetlerinin yurt içinde geliştirilmesi,
2. RF bileşen üretimi için dünyada ve/veya ülkemizde mevcut en uygun 3B yazıcı konfigürasyonunu belirlenmesi,

3. RF bileşen üretimi mümkün olan ülkemizde mevcut 3B yazıcılar ve mevcut tasarım kabiliyetlerinin belirlenmesi,

4. Gelecekte 10-15 yıl içerisinde var olacak RF Sistem bileşenlerini üretebilecek bir 3B yazıcısının nasıl bir yazıcı (üretimde kullanılan malzeme ve üretim tekniği yönüyle) olması gerektiğine yönelik önerilerin yapılması

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1707 Sipariş Ar-Ge 

TÜBİTAK

Çağrının açılış tarihi: 01 Mayıs 2024
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 
27 Haziran 2024
Çağrı kapanış tarihi: 
30 Haziran 2024

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Proje Bütçesi: En fazla 7.500.000 TL
 
Proje süresi: En fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.
 
Destek Oranı: Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 

TÜBİTAK

Çağrının açılış tarihi: 01 Mayıs 2024
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 
27 Haziran 2024
Çağrı kapanış tarihi: 
30 Haziran 2024

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Proje Bütçesi: En fazla 7.500.000 TL

Proje süresi: En fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

Destek Oranı: Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %50’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EUROGIA CALL26 

EUREKA 

Son Başvuru Tarihi: 24.06.2024 Saat 17:00 (CET)

Eurogia2030, karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için enerji alanında ön saflarda yer almaktadır. Eurogia , Düşük Karbon Teknolojileri Ar-Ge çözümleri aracılığıyla   sürdürülebilir bir çevreye, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Eurogia2030 programı Call26 kapsamında yer alan başlıca konular aşağıda yer almaktadır.

- Açık Deniz Rüzgar türbinleri, biyoenerji, güneş panelleri, yakıt hücreleri gücü-X, enerji depolama,
- Hidrojen Yakıt hücresi (üretim, depolama, istasyon),
- CO2 Yakalama, Ayırma ve Kullanım,
Yeşil ve Sıfır Emisyonlu Binalar, Akıllı şehirler, ısıtma
- Binalarda BT çözümleri, akıllı izleme, 3D inşaat, konut tasarımında dijital ikizler
- Şehirlerde AI, IoT, Bigdata, 5G/6G entegre çözümler
- Akıllı Şebekeler, Mikro Şebeke, E-mobilite
- Çevre ve biyolojik kaynakların izlenmesi

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.