1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm 2024-1 Çağrısı Açılmıştır!

4.03.2024

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetlerine istinaden ilk çağrıları 2023 Aralık ayında açılmış olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm 2024-1 kodlu çağrı açılmıştır.

Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekmektedir. Çağrı kapsamında araştırma kurumlarına (Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları, Kamu kurumları, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri, 6550 Sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış̧ araştırma altyapıları) %100 hibe destek sağlanacaktır.  Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %90’dır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. 

Program süresi en fazla 36 ay olup, platform başına program önerisi için üst limit 300.000.000 TL’dir. Platformda yer alacak olan özel sektör kuruluşları hibe ve geri ödemeli olarak, üniversiteler ve araştırma kurumları %100 hibe olarak destek alabileceklerdir. Platformda yer alacak kuruluşlar için bütçe üst limiti KOBİ’ler için 15 milyon TL, büyük ölçekli kuruluşlar için 60 milyon TL, üniversiteler ve araştırma kurumları için 10 milyon TL’dir. 

Çağrı Takvimi:

2024-1 Çağrı Açılış Tarihi:

01.03.2024

2024-1 Çağrı Kapanış Tarihi:

30.04.2024 (saat 23:59)

 

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile uyumlu olan projeler çağrı kapsamındadır. Kapsama ulaşmak için tıklayınız.

1833 çağrısına ilişkin bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile uyumlu olan projeler çağrı kapsamındadır. Kapsama ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.