Eklemeli İmalat Yöntemi ile RF Bileşen Geliştirilmesi (EKİM) SAGA Çağrısı Başvuruları Başlamıştır!

1.04.2024

“Eklemeli İmalat Yöntemi ile RF Bileşen Geliştirilmesi (EKİM)” konusunda Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verilmiştir.

Hedeflenen Alanlar

1. 3B yazıcı kullanılarak:

  • İç ve dış piyasada hazır ürün olarak bulunmayan ve parametreleri tasarımcı tarafından belirlenmiş RF bileşenlerin üretilebilmesi,
  • Yurt dışından satın alınacak ürünlerden tedarik kısıtları olan ve/veya tedarik süreleri uzun olan ürünlerin yurt içinde üretilebilmesi,
  • Ülkemizde mevcut üretim teknolojileri (talaşlı ve talaşsız üretim yöntemleri) kullanılarak üretilemeyen RF bileşenlerin üretilebilmesi,
  • Kompleks, tümleşik yapıda olan (Birleşik anten ve dalga kılavuzu yapıları, birleştirilmiş çoklu dalga kılavuz yapıları vb. gibi) RF bileşenlerin üretilmesi,
  • RF bileşen tasarım kabiliyetlerinin yurt içinde geliştirilmesi,

2. RF bileşen üretimi için dünyada ve/veya ülkemizde mevcut en uygun 3B yazıcı konfigürasyonunu belirlenmesi,

3. RF bileşen üretimi mümkün olan ülkemizde mevcut 3B yazıcılar ve mevcut tasarım kabiliyetlerinin belirlenmesi,

4. Gelecekte 10-15 yıl içerisinde var olacak RF Sistem bileşenlerini üretebilecek bir 3B yazıcısının nasıl bir yazıcı (üretimde kullanılan malzeme ve üretim tekniği yönüyle) olması gerektiğine yönelik önerilerin yapılması,

SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurmak suretiyle verilecektir. Başvurunun işleme alınması için SSB Ar- Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı dilekçenin hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 10.05.2024 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgilere aşağıda verilen çağrı duyurusu ve başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.

EKİM SAGA Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.